Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ & phân loại đầu báo cháy tạo nên tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th2 1,2018

nghĩa vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nghĩa vụ tạo nên tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi những nhân tố khi các yếu tố môi trường xung quanh của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm việc của đầu báo cháy).

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/thong-tin-ve-he-thong-bao-chay-gia-dinh/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ and phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên lý thao tác làm việc của đầu báo cháy Hochiki, có các loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/loi-ich-tu-thiet-bi-bao-chay-khong-day-mang-den-cho-ban/

– Theo ĐK cung ứng tích điện cho đầu báo cháy, có các loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là dòng đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà không cần cung ứng tích điện cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là loại đầu báo cháy phải cung cấp tích điện cho nói mới sinh hoạt được.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

 


Hiep Nguyen

No description.Please update your profile.