Module kết nối RS232/ RS485 được thiết kế với để thực hiện

Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th1 16,2018

1. miêu tả

==>> Tham khảo: http://chuongbaochay.com/nut-nhan-bao-chay-khan-cap-hochiki-tien-ich-trong-thong-bao-chay/

Module kết nối RS232/ RS485 có thiết kế để triển khai tính năng truyền thông media giữa những trung tâm báo cháy & máy tính xách tay cá thể hoặc giữa những trung tâm báo cháy đc kết nối vào mạng. Module RS232/ RS485 được setup trong tủ trung tâm báo cháy FS5100 & tủ trung tâm báo cháy FS5200.

==>> Tham khảo: http://chuongbaochay.com/thong-bao-chay-fm-200-va-nguyen-tac-hoat-dong/

Module kết nối RS232/ RS485

2. thông số kỹ thuật

+ Nguồn cấp: (5±0.25) VDC

+ Dòng điện tiêu thụ: 10mA

+ Nhiệt độ hoạt động: -100C -> 600C

+ Độ ẩm tương đối: (93±3)% ở 40°C

+ Kích thước: 67 x 50 x 44 mm

Nguồn: Tổng hợp trên mạng


Hiep Nguyen

No description.Please update your profile.