Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th9 25,2016
Ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc họp và ra quyết định tạm dừng triển khai trên diện rộng mô hình
Read More
Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th9 25,2016
Thí sinh lưu ý: Không dùng giấy chứng nhận kết quả thi này để ĐKXT, mà chỉ nộp vào trường nhập học sau khi
Read More
Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th9 24,2016
Khi nói về phân tầng giáo dục đại học có thể nêu hai thí dụ rõ nhất của Mỹ và của Trung Quốc. Trường hợp
Read More
Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th9 24,2016
Khi năm học mới đang gần kề, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã san sớt
Read More
Posted by:Hiep Nguyen Posted on:Th9 24,2016
Khi niên học mới đang gần kề, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ
Read More